Björkehill

Birch Hill

Huset är byggt omkring 1920.

Fem rum och kök (vinterbonat).