Dårskapen

The Folly

Huset uppfördes 1956. Namnet kommer av att ekonomin egentligen inte tillät att huset skulle uppföras.

Huset har två rum, kallt vatten och öppen eldstad. Det är inte vinterbonat.