Historia

Kort information

om Anglo-American Center, den engelsk-amerikanska internatskolan i Mullsjö, Västergötland:

 • Tomten i Mullsjö började planeras som ett engelsk park för en skola redan 1916.
 • Internatet består numera av elva byggnader. varav fyra endast är för sommarbruk
 • Ungefär 10 000 personer. de flesta från Sverige och Finland. har under årens lopp erhållit utbildning i engelska vid skolan.
 • Skolan grundades 1924 av Mr. Charles Allwood från Marston Green i Warwickshire i England. Han var Kg1 Skolöverstyrelsens assistent i engelska för svenska skolor.
 • Skolan har från första början fungerat som ett språklaboratorium för utarbetande av bättre metoder för undervisningen i moderna språk, och särskilt engelska.
 • Den s.k. “direkta metoden” har använts vid Anglo-American Center i kombination med andra metoder alltsedan tjugotalet. 1942 samlades några beskrivningar av skolans nya språkundervisningsmetoder i boken Levande språkundervisning. Ytterligare beskrivningar av de nya metoderna förekom i Universiteten i en ny värld (1944) och Experiment i Mullsjö (1949).
 • Hela radioundervisningen i engelska i Sverige leddes från 1925 av Mr. Charles Allwood i femton år. Radiotjänsts mätningar visade att elevantalet vid hans lektioner låg mellan 300 000 och 400 000 personer per vecka.
 • Studiet av intonation inom språkvetenskapen infördes i Sverige av Mr. Keth Laycock, elev till Ida C. Ward, och lärare vid Anglo-American Center sedan 1932.
 • Den amerikanska varianten av engelska undervisades som likvärdig språkform vid Anglo-American Center sedan 1934 – först av Miss Edith Forbush. Pueblo, Colorado.
 • Dr. I.A. Richards “New, Criticism”, som sedermera blivit så inflytelserik i Sverige, infördes vid Anglo-American Center 1936. Metoden överfördes till svenska förhållanden i undersökningen Läsare bedömer litteratur (1942).
 • Debatter i engelsk stil (som i parlamentet och Cambridge Union Society) har hållits vid Anglo-American Center sedan 1936.
 • Engelska skådespel har regelbundet uppförts av skolans teaterförening MADS (Marstonian Amateur Dramatic Society) sedan 1936. Bland skådespelare och teaterfolk som debuterat vid skolan kan nämnas Kerstin Rabe (i Hamlet 1939), Lars Engström, Dan Lipschütz och Lars Forssell (i Stephen Spenders “Trial of a judge” 1945).
 • Skoltidningen “The Eagle Eye” har skrivits och tryckts av elever och lärare varje år sedan 1939. Förste redaktör var Bengt Peters och förste tryckare Tom Alwerud. Lars Forssell debuterade som diktare 1945 i The Eagle Eye.
 • Konstundervisning har förekommit vid skolan sedan 1942. Bland lärarna märks Adja Yunkers, Nils Ryndel. Leo Pruul, Carl Nesjar, Igor Janczuk och Enelia Paz Gómez.
 • Den första svenska samhällsundersökningen “Medelby” (1943) utfördes under medverkan av bl.a. Gunnar och Alva Myrdal från skolan.
 • Mer skandinavisk poesi torde ha översatts till engelska vid Anglo-American Center än någon annanstans. Edith Södergran. Harry Martinson och Gunnar Ekelöf översattes t.ex. redan 1947. Mer än 200 diktare presenterades på engelska i 20th Century Scandinavian Poetry (1950). En ny, ännu mer omfattande presentation Modern Scandinavian Poetry färdigställdes på uppdrag av Nordiska Kulturrådet och Svenska Institutet 1981-82.
 • Konfucius Analekter översattes till svenska från kinesiska vid Anglo-American Center av den kinesiske författaren Hwang Tsu-Yü 1949.
 • En av byggnaderna vid skolan, (den Kinesiska Paviljongen), är uppförd helt i kinesisk stil för att hedra Hwang Tsu-Yü för hans insatser för att göra kinesisk kultur känd och uppskattad i Sverige (1957).