Audio

Jens Allwood berättar episoder ur sitt liv med speciell tonvikt på Marston Hill och Mullsjö. Programmet ger också glimtar ur Marston Hills historia.