Swedish Network for Intercultural Communication

Nätverksmöte 2012

Vi möts i Jönköping den 13 september kl 10!

Välkommen till SNICCs nätverksmöte 2012, en tvärvetenskaplig träff runt forskningsområdet interkulturell kommunikation. Denna femte gång träffas vi på Högskolan för Lärande & Kommunikation (HLK), Högskolan Jönköping. HLK är beläget centralt i Jönköping på Gjuterigatan 5, Hus H, promenadväg från Resecentrum.

Vår medarrangör denna gång är programmet Internationellt Arbete med fokus på Globala Studier. Skicka din anmälan till Tommy Josefsson, senast den 6 september. Deltagande är kostnadsfritt och mat betalas på plats.

Kontakta också Inger Larsson eller Susanna Magnusson om du vill bli ny medlem i nätverket. Medlemskap är också kostnadsfritt.

Årets TEMA – Internationalisering som handelsvara – var finns kvalitén?

I år anknyter SNICC-mötet till en övergripande aktuell debatt om internationalisering och interkulturell kommunikation som en aspekt att beakta i samband med internationalisering av högre utbildning.

Årets SNICC-träff kretsar runt frågor som: Hur kan ett universitets internationaliseringsarbete kvalitetssäkras? Vilken roll kan interkulturell kommunikation spela för att stärka och utveckla internationaliseringsarbetet? Vilka utvecklingsområden finns?

Träffen kommer också, som alltid, att titta på aktuell forskning och undervisning kring interkulturell kommunikation för att stimulera ett tvärvetenskapligt samtal runt ämnet.

Program

09.30Registrering och morgonfika, entréplanet på HLK
10.10Sverker Johansson, ställföreträdande VD och lektor i fysik på HLK, hälsar välkommen. Sal Hb 116
10.20Jonas Stier - “Intercultural Communication as an Obscure Field of Research”
Jonas Stier, professor i sociologi vid Mälardalens Högskola, forskar runt gränsöverskridandets och identitetsskapandets socialpsykologi med en tydlig koppling till interkulturell kommunikation.
11.15Yaël Tågerud - Interkulturell Kommunikation i internationaliseringen av högre utbildning
Yael Tågerud arbetar som kompetensutvecklare, knuten till Linnéuniversitet, Kalmar, med inriktning på interkulturell kommunikation. Hon belyser IKKs roll i grupprocesserna i mötet mellan svenska och internationella studenter, i forskningshandledning och kulturellt betingade lärandestilar.
12.00Lunch. Anmäl för gemensam lunch i HLKs restaurang.
13.00Pedagogiska nyheter:
Anders Eriksson, Lektor i retorik, Lunds Universitet. Talar om "Interkulturell Kommunikation och IKT-pedagogik".

Tommy Josefsson, HLK, presenterar IKK & kvalitetssäkring av internationaliseringsarbete; ”Evidence for Excellence in Internationalisation & Mobility – a slef assessment”

Jens Allwood, professor, Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs Universitet, presenterar arbetet med en antologi i interkulturell kommunikation.
14.00Lars Hartvigsson - VFU i Internationellt Arbete
Lars Hartvigsson har lång internationell erfarenhet av utvecklings – och konflikthanteringsarbete. Han är VFU samordnare för programmet Internationellt Arbete vid HLK, där han möter många interkulturella frågeställningar både i mötet med projektpartners i biståndsländer och svenska studenter på VFU i världen.
14.30Kaffe
15.00Debatt: Brännande frågor kring tvärkulturella studier.
Slutdebatt med alla deltagare. Moderator är professor Jens Allwood, Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs Universitet.
16.30Årsmöte: SNICC - Inger Larsson och Yaël Tågerud
Hur kan SNICC bäst fortsätta vara ett tvärvetenskapligt nätverk som främjar forskning och undervisning i interkulturell kommunikation? Styrgrupp?
17:00Mingel
Vi fortsätter samtalet under informella former, mat och dryck, i HLKs restaurang.

Praktisk information

Morgonfika finns tillgängligt från 9-tiden, lunch äter vi vid 12-tiden och eftermiddagskaffet serveras cirka 14.30. Efter vår mötesdag uppmuntrar vi alla att stanna kvar för ytterligare mingel. Vi behöver anmälan till den gemensamma lunchen och kvällsminglet. Sista tåget från Jönköping till storstäderna går ca kl. 20:00.

Har du frågor eller vill anmäla dig? Kontakta:
Tommy Josefsson
tommy.josefsson@hlk.hj.se

ANMÄLAN (senast den 6 september, 2012)

Namn:
E-post:
Arbetsplats:
Relation till IKK:
Lunch på HLK (75kr):
Mingel (120kr):

Länkar