Program

20 – 21 september

Seminarium om Migration i syfte att skriva en bok

För deltagande – Kontakta Jens Allwood

Fredag 15 sept 14 – 18

Seminarium om kritik av vetenskaplig metod
nyutkommen bok

Lördag 16 sept 9.30 – 12.30

Seminarium om kritik av vetenskaplig metod
nyutkommen bok

Söndag 17 sept 15.00

Årsmöte/Annual meeting
Marston Hill ekonomisk förening