Program

Friday 15 sept 14 – 18

Seminar on criticism of scientific method
new published book

Lördag 16 sept 9.30 – 12.30

Seminarium om kritik av vetenskaplig metod
nyutkommen bok

Söndag 17 sept 15.00

Årsmöte/Annual meeting