Program

2024

26 april, kl 17

Leif Eriksson: AI: Vägen till en ljusare framtid eller ett existentiellt hot

Söndag 31 mars 16.00

”Det Outsagda” – Seminarium med presentation av en nyutkommen bok. Presentation av bidrag från författare (Jens Allwood, Elisabeth Ahlsén m fl).

Det Outsagda är en antologi, med Jens Allwood och Bo Hanson som redaktörer, som just utkommit på Nya Doxa. Bidragen handlar om sådant som är svårt att uttrycka i ord eller som inte uttrycks i ord, från olika perspektiv. Antologin ”Det outsagda” innehåller artiklar ur fem perspektiv:

Ett lingvistiskt perspektiv, ett freds- och konfliktperspektiv, ett psykologiskt perspektiv, ett filosofiskt perspektiv och ett religiöst-mystiskt perspektiv.

Författare:
Elisabeth Ahlsén, profesor emerita i neurolingvistik
Carl Martin Allwood, professor emeritus i psykologi
Jens Allwood, professor emeritus i lingvistik
Per Block, Teol Dr hc, lektor i nya testamentets exegetik, bibelöversättare
Leif Eriksson, universitetslektor i freds- och utvecklingsforskning
Dick Haglund, professor i religionsvetenskap
K.G. Hammar, ärkebiskop emeritus
Bo Hanson, docent i etik, fd direktor för Sigtunastiftelsen
Marie Louise Ramnefalk, författare, litteraturvetare
Sören Stenlund, professor i teoretisk filosofi


2023

20 – 21 september

Seminarium om Migration i syfte att skriva en bok

För deltagande – Kontakta Jens Allwood


Fredag 15 sept 14 – 18

Seminarium om kritik av vetenskaplig metod
nyutkommen bok

Lördag 16 sept 9.30 – 12.30

Seminarium om kritik av vetenskaplig metod
nyutkommen bok


Söndag 17 sept 15.00

Årsmöte/Annual meeting
Marston Hill ekonomisk förening