Kinahuset

Marston Hill

Huset byggdes 1956 för att hedra Hwang Tzu-Yü för hans insatser för Marston Hill.

Tv/sovrum, ett meditationsrum, stor källare. 3 sovplatser (vinterbonat).