Välkommen till Leader-Projektet Grön Livskvalitet

Ett nätverk i Mullsjö

Turism med livskvalitet
Upplevelsepaket med friluftsliv
Hälsoinriktade trädgårdsaktiviteter
Kinesiska och indiska hälsoidéer
Naturupplevelser


genom
kurser, temadagar, minifestivaler, seminarier, utflykter, trädgårdsodling och naturvandringar

Verksamheterna riktar sig till allmänheten, ibland även mer specifikt till grupper som pensionärer, invandrare, turister eller rehabiliteringsbehövande.

Nätverket av entreprenörer inom Grön Livskvalitet i Mullsjö verkar för att förstärka Mullsjös profil som ”Friluftsriket” genom ett utbud av varierande upplevelsepaket. Målen är ökad integration mellan olika kulturer, liksom att skapa förutsättningar för nya företag inom grön livskvalitet och turism.