Mini Bookstore

Marston Hills minibokhandel etablerades omkring år 2010, i de lokaler på undervåningen I Tallarna som tidigare hyst det tryckeri som drevs ar Martin Allwood och Lennart Lindberg mellan 1976 och 1997.

Bokhandeln innehåller antikvariska böcker I flera olika genrer, från skönlitteratur och poesi till samhällsvetenskap och filosofi, på svenska och engelska. Ett mindre antal finns på ytterligare 5-10 språk. En ganska stor avdelning hyser Martin Allwoods böcker från 1939 till 1997. En mindre avdelning innehåller av Jens Allwood, Kristin Allwood och Carl Martin Allwood. Dessutom finns en mindre avdelning med böcker publicerade av Immigrantinstitutet och Strömstad Akademi.

Priser:

1 bok: 150kr, 2 böcker: 250kr, 3 böcker: 325kr.  Varje extra bok kostar 50kr. Specialerbjudande: 20 böcker för 1000kr. Priserna inkluderar porto och paketering inom Sverige.

Du kan besöka oss fysiskt efter avtal eller beställa böcker över internet. Du kan boka tid till bokhandeln och beställa böcker genom att skicka email till: jens@marstonhill.com.

Här ser du en del av vårt utbud.

Boklista:

Böcker av Martin Allwood

Böcker av Jens Allwood

Böcker av Kristin Allwood

  1. Böcker från Immigrantinstitutet
  2. Böcker från Strömstad Akademi


Böcker på Engelska
Böcker på Svenska
Övriga böcker