Föreläsningar, kurser, konferenser, seminarier

Med bakgrund i vår långa erfarenhet av forskning, forskarutbildning och annan utbildning erbjuder vi möjlighet att boka föreläsningar, kurser och seminarier om följande ämnen

Alla föreläsningar kan hållas på svenska eller engelska. Föreläsningarna och seminarier kan bokas i våra lokaler eller kan arrangeras på annan plats, fysiskt, via internet (t ex Zoom) eller som hybridföreläsningar.

Pris, plats och datum kan arrangeras via e-mail jens@allwood.se eller mobil 0705-954059.

Inspelade föreläsningar med Jens Allwood

Språk- och kulturkurser

Vid sidan om föreläsningar kan även utbildningar i specifika språk och kulturer arrangeras.
För närvarande gäller det främst kinesiska och turkiska.Tidigare kurser, konferenser, seminarier

Marston Hill har varit ett centrum för kursverksamhet sedan starten på 1920-talet, då sommarkurser i engelska startades av Charles Allwood. Under många år, fram till 1991, bedrevs kurserna och anläggningen gick även under namnet Anglo-American Center.

På senare år har kursverksamheten bytt inriktning, i samband med att namnet för verksamheten ändrats till Marston Hill Intercultural Center for Quality of Life. Främst ges akademiska kurser, sedan 1980-talet. Nationella och internationella forskarkurser som ägt rum har bl a varit: Artificiell Intelligens (1982 den första kursen i ämnet i Sverige), Psykolingvistik, Datalingvistik, Talspråksanalys, Barns språkutveckling, Flera forskarskolor i Kognitionsvetenskap, och en EU Nätverkskurs i Social Signal Processing.


Genom ett samarbete med universitetet i Wuhan har kinesiska doktorander och universitetslärare i media och kommunikation kommit för sommarkurser i interkulturell kommunikation under ett antal somrar.


På Marston Hill har vi även kurser och seminarier inriktade på temat ”Livskvalitet”, t ex i yoga och qi gong.