Education

SSKKII har bedrivit:
-Grund- och forskarutbildning i Kognitionsvetenskap 
-Det internationella programmet ”Master in Communication” och forskarutbildning i Kommunikation