Föreläsningar och Språk- och kulturkurser

Med bakgrund i vår långa erfarenhet av forskning, forskarutbildning och annan utbildning erbjuder vi möjlighet att boka föreläsningar, kurser och seminarier om följande ämnen

Alla föreläsningar kan hållas på svenska eller engelska. Föreläsningarna och seminarier kan bokas i våra lokaler eller kan arrangeras på annan plats, fysiskt, via internet (t ex Zoom) eller som hybridföreläsningar.

Pris, plats och datum kan arrangeras via e-mail jens@allwood.se eller mobil 0705-954059.

Inspelade föreläsningar med Jens Allwood

Språk- och kulturkurser

Vid sidan om föreläsningar kan även utbildningar i specifika språk och kulturer arrangeras.
För närvarande gäller det främst kinesiska och turkiska.