Välkommen till Marston Hill!

Marston Hill ligger vackert beläget på en sluttning med utsikt ner över Mullsjödalen och Mullsjön. Sedan 1924 har Marston Hill varit ett interkulturellt centrum. Under mycket lång tid bestod den huvudsakliga verksamheten av undervisning i engelska och anglo-amerikansk kultur. Men verksamheten har även varit konstnärlig, litterär och samhällsvetenskaplig. Många forskare och konstnärer från många delar av världen, t ex Indien, Kina, Afrika och Europa, har besökt Marston Hill.

Inriktningen är nu att vara ett interkulturellt centrum för livskvalitet. Syftet är att vidmakthålla och förmedla idéer från hela världen om hur man uppnår en högre livskvalitet. Exempel på detta kan vara traditionella europeiska, som skidåkning, vandring, cykling, dans, kanoting och golf, men också utomeuropeiska som qi gong och yoga. Det kan gälla god och närande mat från hela världen, musik och konst. Det kan också gälla att skapa möjligheter för författare och konstnärer att skapa, liksom för seminarier och kurser med inriktning på interkulturella frågor, språk och kommunikation.